Kunstexpositie Bloeiend Zijpe van 7 april t/m zondag 7 mei 2017
Een unieke en erg leuke kunstexpositie geïnspireerd door bloembollen in de polder Zijpe. Naast het werk van regionaal bekende kunstenaars en fotografen vindt u hier ook de kunstwerken van leerlingen van de basisscholen in de nieuwe gemeente Schagen. Wanneer je in de buurt bent dan is het zeker leuk om een kijkje te gaan nemen. Iedereen is welkom.De kunstexpositie is dagelijks van 7 april t/m zondag 7 mei 2017 gratis te bezoeken van 11.30 tot 17.00 uur in Agrarisch Business Centrum BolleNoord, Groteweg 9, 1756 CK ’t Zand.

 

 


Van 31 Maart tot 7 Juni 2017 exposeer ik bij ' Fluwels Tulpenland' in Sint Maartenszee in de bollenstreek.

 De expositie wordt gehouden in de prachtige stolpboerderij. Het ligt in het hart van de bollenstreek. Een geweldige plek om te genieten van een kleurig en fleurig schouwspel van alle tulpen en bloemen die straks uitkomen. Tevens een prachtig park om te bezoeken ook speciaal voor kinderen. http://www.landvanfluwel.nl

                


EXPOSITIE PADUA ( Padova) ITALIE 17-30 December 2016  georganiseerd door Queenartstudio GalleLUCI SULL'ARTE'

International Christmas Art Exibition

www.queenartstudio.it
Il Nuovo Evento di Queenartstudio Gallery a Palazzo Papafava dei Carraresi , Centro Espositivo Permanente della Galleria, a Padova dal 17 al 30 Dicembre 2016
Un'esposizione Internazionale tutta Natalizia , con un’ ASTA SILENTE di sicuro successo, durante tutte le vacanze di Natale, che è il periodo eccellente per gli acquisti e per il
centro di Padova dove è la nostra location, chè si riempie di gente e visitatori


Vanaf heden exposeer ik bij Restaurant 'Maison Culinaire' Kerkstraat 18 in Oldenzaal tot en met December 2016. Iedereen is van harte welkom in dit sfeervolle restaurant met zeer goede keuken.

www.maison-culinaire.nl
Hierbij nodig ik u uit op mijn sfeervolle expositie tijdens de week van "Het Nieuwe Slapen" bij Van Gils slapen op de woonboulevard Oldenzaal. 

Vanaf Donderdag 24 Maart tot Juni 2016 exposeer ik daar mijn mooiste stukken in de ultra moderne slaapkamer van "Het Nieuwe Slapen" en op de hele slaapafdeling van Van Gils Slapen, welkom en warme groet, Elly Boudrie

 

         www.woonboulevardoldenzaal.n

Op 23 - 24- 25 oktober 2015 neem ik deel aan de expo ART SHOPPING LOUVRE  in PARIJS samenOp 24 en 25 Oktober 2015 ben ik uitgenodigd door QueenartStudio Italie om deel te nemen aan de Internationale Art Fair in  Het Louvre Parijs.
Bij salon-artshopping Louvre heb ik ook een eigen website.
www.artshopping_expo.com 
Tokyo International Art Fair 

 

www.aqua-libra.nl/tokyo-international-art-fair/
 
11 mei 2015 - Aqua Libra Photographic Art / Clinton Lofthouse Fotografie / Colors of the Jungle / Dracorubio / Elly Boudrie / FLORIFIQUE / Irina Panait ...


Samen met  de kunstenaars van  Draumlist exposeer ik mijn  werken in Tokyo op 22


van 24 Januari -13 Februari 2015 exposeer ik in Milaan bij 
Milano Art Gallery in samenwerking met Queens Art Studio Padova. De opening wordt verricht door de bekende cartoonist Giorgo Forattini.
                        

 

Elly Boudrie fra i rinomati artisti selezionati ad esporre per “International Art Expo”. Ospite al vernissage il maestro Giorgio Forattini

Gennaio 13, 2015   Ufficio-Stampa   No Comments

Sta ricevendo una notevole risonanza mediatica l’imminente mostra collettiva “International Art Expo” ambientata nello scenario esclusivo della “Milano Art Gallery” in via Alessi 11 a Milano e organizzata dal manager produttore Salvo Nugnes, che si terrà dal 24 gennaio al 13 febbraio 2015. In esposizioni tanti nomi importanti del panorama contemporaneo, tra cui l’eclettica pittrice d’ispirazione cosmopolita Elly Boudrie. Durante il vernissage inaugurale è confermato l’intervento straordinario del mentore del fumetto per antonomasia, il maestro Giorgio Forattini.

 Riguardo al suo vivace percorso nel mondo dell’arte la Boudrie racconta“Sono un’artista, che propone un tipo di arte molto giocosa. Dipingo da molti anni con stili differenti, ma ora la mia passione si focalizza sul colore e sulle forme. Per me dipingere è come una danza attraverso la vita e la libertà. Dipingere è una forma d’espressione, meditazione, movimento ed immaginazione. I colori dei diversi paesi sono la mia ispirazione: sua Africa, Brasile, Messico, Italia, Spagna, India, Marocco. In questo mondo talvolta freddo cerco di portare con i miei quadri e le mie ceramiche un po’ di calore e di gioia. Il mio lavoro ha un’impronta astratta e di matrice meditativa. Ogni linea, piano, punto, curvatura, angolo per me è importante nell’insieme compositivo. Tutto interagisce con l’altro, come fosse vivo in libertà”.

 E prosegue spiegando “Racconto diversi sensi della vita, della moltitudine e della diversità in natura. Tutto conta. Ogni dettaglio ha la specifica funzione strutturale e crea coesione. Il colore nero è elemento cromatico importante. Il nero riceve e circonda tutti i colori dell’arcobaleno e li rende puri. Libertà, felicità, coraggio e passione possono essere recepiti dallo spettatore. Nonostante la diversità, le forme esuberanti e variopinte, l’osservatore rimanere a lungo coinvolto dall’opera e scoprirne gli elementi che lo interessano, dando la propria interpretazione soggettiva e personale. Il contenuto delle mie opere resta inalterato a livello sostanziale, eppure risulta enigmatico, misterioso e profondamente mistico, attirando  l’attenzione e l’interesse in modo durevole e mantenendo il livello di elevata proiezione emozionale su di esse. La mia carriera di pittrice si sta evolvendo ed è predisposta a cambiamenti e trasformazioni arricchenti. Niente è certo e definitivo. Ogni cosa nuova appare come una copia e mi ispira e innescare la prossima avvincente sfida di ricerca sperimentale. Spero, che i miei quadri colorati possano essere una significativa fonte d’ispirazione”.

Posted in: Arte   Tags: Elly BourdieGiorgio ForattiniInternational Art Expomilano art gallery

Lascia una risposta 

Elly Boudrie tussen gerenommeerde kunstenaars geselecteerd om te exposeren voor "International Art Expo". Gast bij de vernissage maestro Giorgio Forattini

13 januari 2015 Office-Print No Comments

Elly Boudrie - Milaan Art Gallery - International Art Expo

 Ontvangt aanzienlijke media-aandacht de komende tentoonstelling "International Art Expo" in het landschap van de exclusieve "Milan Art Gallery" in via Alessi 11 in Milaan en georganiseerd door manager producent Salvo Nugnes, zal worden gehouden Van 24 januari 13 februari 2015 . In vele tentoonstellingen grote namen op de hedendaagse scene, met inbegrip van de eclectische schilder inspireerde kosmopolitische Elly Boudrie. Tijdens de vernissage heeft de buitengewone tussenkomst van de cartoon mentor bij uitstek, de meester Giorgio Forattini bevestigd.

 Zoals voor zijn levendige pad in de wereld van de Boudrie zegt: "Ik ben een kunstenaar, die een soort kunst erg speels. Ik schilder al vele jaren met verschillende stijlen, maar nu is mijn passie is gericht op kleur en vormen. Schilderen is voor mij als een dans door het leven en vrijheid. Schilderen is een vorm van expressie, meditatie, beweging en verbeelding. De kleuren van de verschillende landen zijn mijn inspiratie: zijn Afrika, Brazilië, Mexico, Italië, Spanje, India, Marokko. In deze wereld soms koud probeer ik mijn schilderijen en mijn keramiek een beetje 'van warmte en vreugde te brengen. Mijn werk heeft een voetafdruk abstract en meditatieve matrix. Elke lijn, plan, punt, kromming, hoek is belangrijk voor mij als een hele compositie. Alle interactie met elkaar, alsof het leven in vrijheid. "

 

Het gaat verder naar "Tale verschillende manieren van leven, de veelheid en diversiteit in de natuur te verklaren. Alles telt. Elk detail heeft een specifieke functie en structurele samenhang creëert. De zwarte kleur is chromatische element belangrijk. Zwarte ontvangt en omringt alle kleuren van de regenboog en maken ze zuiver. Vrijheid, geluk, moed en passie kunnen door de kijker worden aanvaard. Ondanks de diversiteit, de uitbundige en kleurrijke, de waarnemer blijven lang uit het werk betrokken en ontdek de elementen die hem interesseren, geeft zijn eigen interpretatie subjectief en persoonlijk. De inhoud van mijn werk blijft ongewijzigd in de kern, is nog een raadselachtig, mysterieus en diep mystieke, het aantrekken van de aandacht en interesse op een duurzame manier en het behoud van het hoge niveau van emotionele projectie op hen. Mijn carrière als schilder evolueert en is gevoelig voor veranderingen en transformaties verrijkend. Niets is zeker en definitief. Elk nieuw ding ziet eruit als een kopie en inspireert me en leiden tot de volgende spannende uitdaging van experimenteel onderzoek. Ik hoop, dat mijn kleurrijke schilderijen een belangrijke bron van inspiratie kan zijn. "

 Geplaatst in: Art Tags: Elly Boudrie, Giorgio Forattini, International Art Expo, milan kunstgalerieOp 12 en 13 september 2014 ben ik geselecteerd en heb deel genomen aan de Rotterdam International Art Fair 2014 georganiseerd door de Global Art Agency in de Laurenskerk. 

On 12 and September 13, 2014 I selected and have taken part in the Rotterdam International Art Fair 2014 organized by the Global Art Agency in the Laurens Church. 
Below is a small impression. 
I participate in the Global Agency Award in 2014 with my painting "Brazil" below.

                              

 

                                                 Op 12 en 13 september 2014 ben ik Uitgenodigd en Geselecteerd OM deel te nemen aan de Rotterdamse International Art Fair 2014 in de Laurenskerk. Information about this expositie: www.artfairrotterdam.com Organisator GAA (Globalartagency)


               


Op 29 Januari heb ik  de   Internationale Prijs van Leonardo Da Vinci in Florence in ontvangst mogen nemen voor mijn werk 'Gibraltar' . Op 29 januari heeft de ceremonie plaats gevonden in Borghese Palace in Florence. Speciale dank gaat uit naar de curatoren, zij die mij hiervoor genomineerd hebben Salvatore Russo & Francesco Saverio Russo.